Digitální podpis v ČR brzdí nedostatek informací i nezdravá závislost na tisku

Z aktuálního průzkumu společnosti Ipsos vyplývá, že polovina občanů ČR zatím nevyužívá digitální podpis. Kromě nízké informovanosti o jeho výhodách jsou na vině i zakořeněné tradice. Tisku dokumentů, které podpis vyžadují, dává stále přednost bezmála 70 % respondentů. Tato skutečnost stejně jako slabá informovanost týkající se výhod digitálního podpisu jsou jedněmi z důvodů pro spuštění projektu Podepsat.Online. Ten nabízí digitální podpis včetně klíčových informací a praktických rad zcela zdarma.

Elektronické podpisy usnadňují interakci občanů s veřejnými institucemi

Elektronický podpis nahrazuje klasický podpis rukou, umožňuje ověření totožnosti podepsané osoby, je základem digitalizace a usnadňuje komunikaci s úřady, firmami i mezi jednotlivci. Přesto, že významně šetří čas a zjednodušuje řadu úkonů, není zatím v ČR používán většinově. Z průzkumu, který si nechala vypracovat firma Software602 u společnosti Ipsos, vyplývá, že zkušenost s využitím digitálního podpisu má pouze polovina Čechů (podle průzkumu 49,8 %).

Typický uživatel – do 26 let z malé obce

Asi nepřekvapí, že využívání elektronického podpisu roste nepřímo úměrně s věkem. V nejstarší oslovené skupině uživatelů od 54 do 65 let má s elektronickým podepisováním alespoň nějakou zkušenost jen 44,3 % dotázaných, v nejmladší (18–26 let) je to již 65,5 %. Zajímavou skutečností je fakt, že nejčastěji elektronické podepisování využívají obyvatelé nejmenších obcí do 1 000 obyvatel (55,3 %). Nejméně pak lidé z největších měst nad 100 tisíc obyvatel, kde elektronicky podepisuje 45,9 % dotazovaných. Za těmito na první pohled překvapivými čísly nejpravděpodobněji stojí menší dostupnost úřadů a pošt, kde je možné podpis ověřit.

Hlavní překážky? Nezdravá láska k tisku a málo informací

I když elektronický podpis dokáže nahradit ten klasický, téměř 68 % respondentů odpovědělo ano či spíše ano na dotaz, zda tisknou dokument, který je třeba podepsat. „Tisk dokumentů kvůli podpisu není přitom jen neekologický. Fyzicky podané, zaslané papírové dokumenty jsou ve firmách i úřadech v konečné fázi digitalizovány, a dochází tak ke zpomalení jejich vyřizování,“ říká odborník Richard Kaucký.

Elektronický podpis bude hrát stále významnější roli v různých oblastech našeho každodenního života
Elektronický podpis bude hrát stále významnější roli v různých oblastech našeho každodenního života (Zdroj: Software602 a.s.)

Z průzkumu dále vyplynulo, že čtyři z deseti respondentů (38,5 %) nevědí, jak dokument elektronicky podepsat, a více než pětina (21,1 %) uvedla, že k elektronickému podepisování nemá technické vybavení. Ve skutečnosti ale většinou pouze nevědí, že elektronicky se dá podepisovat i z tabletu nebo chytrého telefonu. O nedostatečné informovanosti české veřejnosti v otázkách základních výhod digitalizace svědčí i fakt, že osm z deseti dotázaných (79,6 %) by více informací z oblasti elektronického podepisování uvítalo.

Podepsat.Online – podpis zdarma na pár kliknutí

Aktuálně nedostatečnou informovanost české veřejnosti se snaží zlepšit projekt Podepsat.Online společnosti Software602. Na stránce https://podepsat.online/ zájemci naleznou klíčové informace o elektronickém podpisu, nejčastější otázky s ním spojené, instruktážní video a samozřejmě možnost jakýkoliv dokument v pěti jednoduchých krocích digitálně podepsat. Stránka navíc umožňuje dokument zaslat i další straně v případě, že je podpis jiného subjektu nezbytný. „S Podepsat.Online je tak například možné během několika minut smluvně vyřešit zápůjčku sousedovi i nájemní nebo kupní smlouvu bez nutnosti podpis ověřovat na úřadě či pobočce pošty,“ uzavírá Richard Kaucký.

Zdroj informací: Software602, a.s

Publikováno: 9. 7. 2024, Autor: Redakce , Profil autora: Redakce

Jsme členy mediální skupiny Prima